Höganäs kommuns förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i en kommun och kan beskrivas som kommunens riksdag.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Utskott

Här hittar du utskott och beredningar.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Ovan är ett urval,

Rådgivande organ

Höganäs kommun samarbetar med flera rådgivande organ. Dessa grupper fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder i olika frågor.

Övriga

Här hittar du exempel stiftelser, förbund och samarbetsorganisation i kommunen.

Partier