Höganäs kommuns förtroendevalda

Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Kontaktinformation

E-post:
Kerstin.BjorkangWirehed@hoganas.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen ledamot 2014-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare 2014-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens miljöutskott ledamot 2014-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens näringslivsutskott ersättare 2019-09-10 - 2022-10-14