Höganäs kommuns förtroendevalda

Pia Möller (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0734-357135 (mobil)

Postadress:
Lerberget
(utsändning)

E-post:
pia.moller@hoganas.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Brottsförebyggande rådet (lokalt) ledamot 2011-01-01 - 2023-03-31
Kommunfullmäktige ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning ersättare 2018-10-14 - 2022-10-14
Utbildningsnämnden ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämndens arbetsutskott ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31