Höganäs kommuns förtroendevalda

Ulf Molin (C)

Kontaktinformation

Telefon:
042-36 71 84 (bostad)
070-554 28 75 (mobil)
042-33 77 56 (arbete)

Postadress:
Fångstvägen 16 263 71 Jonstorp
(bostad)

E-post:
ulf.molin@hoganas.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Brottsförebyggande rådet (lokalt) ordförande 2011-01-01 - 2023-03-31
Kommunala Funktionshinderrådet ordförande 2015-01-01 - 2023-03-31
Kommunala Pensionärsrådet ordförande 2015-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2014-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2014-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott vice ordförande 2014-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens näringslivsutskott vice ordförande 2019-09-10 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens planutskott ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14