Höganäs kommuns förtroendevalda

Ingemar Narheim (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-75 21 73 (mobil)

Postadress:
Turistvägen 6 263 73 Arild
(bostad)

E-post:
ingemar.narheim@hoganas.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Brottsförebyggande rådet (lokalt) ledamot 2019-04-01 - 2023-03-31
Höganäs Omsorg AB ordförande 2019-03-31 - 2023-03-30
Kommunfullmäktige ledamot 2014-11-18 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden ordförande 2018-02-12 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott ordförande 2018-02-12 - 2022-12-31