Höganäs kommuns förtroendevalda

Leif Örtendahl (M)

Kontaktinformation

E-post:
leif.ortendahl@hoganas.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden ledamot 2015-10-22 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden ersättare 2015-01-01 - 2022-12-31